Geachte ouders/verzorgers,

Personele zaken

Bij Juf Marjolein is  de ziekte van Pfeiffer geconstateerd, we weten nog niet precies wanneer zij  haar werkzaamheden weer kan hervatten. Gelukkig hebben we wel een invalster: Juf Sanne van Rhene, die juf Marjolein vervangt.

Met ingang van 6 maart start er een nieuwe kleutergroep; dit is een instroomgroep waar alle kinderen die in januari 4 zijn geworden, instromen.

De indeling bij de kleutergroepen is vanaf 6 maart als volgt;

De Rupsjes: Juf Marjolein/ juf Sanne (ma-wo-do-vr) juf Bonnie (di)

De Kikkers:  Juf Maggy

De Eenden: Juf Jeannette en Juf Bonnie (do-vr)

De Konijnen: Juf Jessica.

Wie komt het  LUIZEN team VERSTERKEN

Al jaren hebben wij een groep ouders, die na iedere vakantie alle kinderen controleren op hoofdluis. Deze controle vindt normaal gesproken altijd plaats op de eerste woensdag na een vakantie. Het luizenteam  is nog op zoek naar 1 of 2 enthousiaste ouders die op woensdagochtend na de vakantie even willen helpen pluizen (als we met een aantal zijn, is het in een half uurtje gedaan!). Je kunt je opgeven bij  Annemieke of Joyce van Dijk (moeder van Lukas  gr.kon. en Madelief Gr. 5/6)

Alvast bedankt

REGELS EN OMGANGSVORMEN IN EN OM DE SCHOOL

Vorig jaar hebben we met elkaar nieuwe regels en omgangvormen op papier gezet,

in iedere nieuwsbrief besteden we aandacht aan deze regels. We hopen dan ook dat we er met elkaar een veilige, gezellige en respectvolle schoolperiode van kunnen maken.

In de school

 • Geen lege kinderwagens, fietsen, steppen enz. parkeren bij de ingangen, in verband met de brandveiligheid.
 • Rustig lopen in de school / klas, dan is iedereen in zijn sas.
 • Netjes lopen in de rij, dat hoort erbij.
 • In het schoolgebouw en tijdens activiteiten georganiseerd door de school (bijv. bezoek aan de kinderboerderij, schoolreisjes etc.)  is het niet toegestaan om zonder toestemming te fotograferen of te filmen. Dit i.v.m. ons internet protocol en de privacy van onze leerlingen.

Zo leren wij het de kinderen

 • Heeft een vriendje verdriet, help hem dan als je het ziet.
 • Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn.
 • Netjes vragen of je het mag lenen, zorgt niet voor problemen.
 • Ruim je eigen rommel op, dan is de school/ klas netjes en tiptop.
 • Wanneer we samen spelen, gaan we samen delen.
 • We laten merken, hoe rustig wij kunnen werken.

JUFFEN- EN MEESTERDAG

Op vrijdag 23 februari a.s.  vieren we “juffen- en meesterdag”, deze dag ziet er als volgt uit:

Alle klassen krijgen van medewerkers van de SKVR een workshop dans uit een bepaald land. Tussendoor hebben we genoeg tijd om lekker te feesten en versieringen te maken voor de uiteindelijke presentatie. Om 14.45 uur zullen alle groepen een uitvoering geven voor ouders/verzorgers in de grote gymzaal. Hiervoor ontvangt u nog een aparte uitnodiging.

ADVIESGESPREKKEN GROEP 8

Op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari zijn er adviesgesprekken voor groep 8, inmiddels heeft u hierover bericht ontvangen via digiduif om u aan te melden.

RAPPORTGESPREKKEN

In de week van 19 februari t/m 22 februari vinden de rapportgesprekken plaats voor groep

2 t/m 7. U ontvangt via digiduif nog een uitnodiging om u in te schrijven voor deze gesprekken. De ouders met kinderen in groep 1 worden indien nodig apart door de groepsleerkracht uitgenodigd.

VOORAANKONDIGING MR-OUDERAVOND 

De MR-ouderavond die gepland stond voor 8 maart, wordt verschoven naar 15 maart 2018. U ontvangt later nog een definitieve uitnodiging voor deze avond.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Hoe om te gaan met sociale media?
 • De lancering van het nieuwe logo en de website.

We hopen dat u op deze avond aanwezig bent.

 

AGENDA

16 februari Groep 4 Podiumkunsten groep 4
12-13 februari Groep 8 adviesgesprekken op uitnodiging
19-22 februari Groep 2 t/m 7 rapportgesprekken op uitnodiging
23 februari Groep 1 t/m 8 juffen- en meester dag


nieuwsbrief 5 februari 2018