Geachte ouder/ verzorgers,

FRUIT OP SCHOOL

Met ingang van 13 november starten we met EU-Schoolfruit. We ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen, daarnaast hebben we ook nog ons wekelijkse fruit van de Plus. Dit betekent dat de kinderen van dinsdag t/m vrijdag (met ingang van a.s. dinsdag 14 november) geen pauzehapje mee hoeven te nemen naar school. Op 20 april 2018 stopt deze actie

SCHRIFTJESMIDDAG VOOR GROEP 3 T/M 8

Op vrijdag 17 november om 15.00 uur bent u van harte welkom om in de groep van uw zoon/dochter te kijken wat hij/zij de afgelopen periode heeft geleerd. Samen met uw kind kunt u het gemaakte werk bekijken. De ouders van de kleutergroepen kunnen op vrijdag 24 november weer mee de klas in voor de zogenoemde inloopochtend.

VOORTGANGSGESPREKKEN

In de week van 20 november houden de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8  voortgangsgesprekken met de ouders. Inschrijven voor deze gesprekken kunt u via de Digiduif, zodra u daarover bericht krijgt van de groepsleerkracht.

SCHOLENMARKT VOORTGEZET ONDERWIJS

Ook dit jaar is er op 30 november weer een scholenmarkt voor de leerlingen van groep 8.

Deze wordt gehouden op: donderdagavond 30 november 2017 18:00 – 19:00 uur  in Lokaal Cultuur Centrum Romeynshof,  Stresemannplaats 8, 3068GV Rotterdam. De leerlingen hebben hierover een flyer meegekregen.

SCHOEN ZETTEN

Nu Sinterklaas weer in het land komt en het Sinterklaasfeest er weer bijna aankomt, is het weer een spannende tijd. Voor de leerkrachten van de onderbouw is het wel eens moeilijk om aan de kinderen uit te leggen waarom het ene kind elke dag iets in zijn/haar schoen krijgt en het andere kind maar 1 of 2 keer per week of helemaal niet. Uiteraard is dit een zaak van de ouders, maar dat is aan kinderen soms lastig uit te leggen. Wij vragen u daarom uw kind niet elke dag een cadeautje mee te laten nemen naar school, maar dit te beperken tot bijv. 1 keer per week. Mogen wij op uw medewerking rekenen?

SINTERKLAASFEEST

In de weken voorafgaand aan het grote Sinterklaasfeest van 5 december, wordt er in de groepen 1 t/m 4 extra aandacht aan dit feest besteed, zo gaan de kleutergroepen pepernoten bakken bij Plus-Verhoeven, bezoeken de groepen 3 en 4 de Schatkamer van Sinterklaas in winkelcentrum de Binnenhof. In de school versieren alle groepen cup-cakes in het thema, kijken we met zijn allen naar het Sinterklaasjournaal en is er ook nog een kort optreden.

Op 5 december vieren we van 8.30 uur tot 12.00 uur met alle groepen het Sinterklaasfeest. De groepen 1 t/m 4 krijgen bezoek van Sint, in de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen surprises en gedichten voor elkaar. ’s Middags zijn de kinderen vrij. De surprises moeten op 30 november ingeleverd worden op school.

STAGIAIRES

Om het vak in de praktijk te leren, werken bij ons op school regelmatig stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs). Zij doen dit altijd onder leiding van een groepsleerkracht die zelf al minstens twee jaar zelfstandig les geeft of heeft gegeven. Naast stagiaires van de PABO hebben we dit jaar ook MBO-studenten zij volgen de opleiding onderwijsassistenten en blijven het hele jaar bij ons in de groepen.

Binnenkort stellen ze zichzelf even aan u voor via een aparte Digiduif.

PODIUMKUNSTEN

Ook dit jaar zijn er weer Podiumkunsten, iedere groep verzorgt dit jaar een optreden voor de rest van de school. Als de groep van uw kind optreedt bent u als ouder van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. In de kalender kunt u zien welke groep wanneer aan de beurt is. De optredens beginnen altijd om 13.30 uur.

De data van de podiumkunsten zijn:

1 december Groep Eendjes
19 januari Groep Konijntjes
2 februari Groep 5-6
16 februari Groep 4
9 maart Groep 3
13 april Groep 7-8
29 juni Groep Kikkertjes

Terugblik OP DE TECHNIEKOCHTEND

Op woensdag 25 oktober j.l. werd er een ‘Techniek-ochtend’ georganiseerd, waarbij er voor de ouders een belangrijke rol was weggelegd; zij ondersteunden de leerkrachten en gaven zelf ook workshops!
Hierdoor konden de kinderen (middels workshops) kennismaken met o.a. solderen, bouwen, timmeren en er werden zelfs barometers gemaakt!
Het was een leuke en inspirerende ochtend.
We kijken nu al uit naar de volgende projectweken “Natuur en Techniek” die in maart volgend jaar gehouden worden!

TERUGBLIK THEMAFEESTEN VOOR DE GROEPEN 5 T/M 8

Sinds 4 jaar organiseren we samen met de ouderraad (OR) thema-feesten voor de groepen 5 t/m 8. Vroeger was er  voor deze groepen de jaarlijkse disco, maar we zagen dat deze avonden niet meer zo leuk waren. Samen met de OR zijn we naar nieuwe ideeën gaan zoeken. Dit jaar konden we het vierde en laatste feest toevoegen. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen de volgende thema-feesten tijdens hun schoolloopbaan aangeboden.

Het Glitter&Glamour feest – Halloween – The Beachparty en Ik hou van Holland

Op vrijdag 3 november was het tijd voor Ik hou van Holland, gezien de organisatie moesten de kinderen zich in september al aanmelden voor dit feest. Op maandag 30 oktober kregen de kinderen hun uitnodiging mee, zodat ze wisten in welk team ze zaten. Om 19.00 uur werden ze verwelkomd met een cocktail en een stroopwafel, waarna ze naar het lokaal gingen om het eerste spel te spelen. Na een kwartier werd er gewisseld van spel en volgde een pauze waar de kinderen konden genieten van poffertjes. Al snel moesten de teams de strijd weer aangaan, alvorens de  grote finale plaatsvond in de grote hal. Kortom, het was een gezellige avond, waar iedereen met veel plezier op terug kan kijken.

AGENDA

9 november Groep 1 t/m 8 Ouderavond MR 19.30 u-21.00 uur
10 november Groep 1 t/m 8 Crea-middag
15 november Groep 5 t/m 8 Lekker Fit Voorronde Zwemmen
17 november Groep 3 t/m 8 Schriftjesmiddag vanaf 15.00 uur
20 november Groep 1 t/m 8 Voortgangsgesprekken op afspraak
24 november Groep 1-2 Inloopochtend Kleutergroepen
28 november Groep Konijntjes Bezoek kinderboerderij
30 november Groep 5 t/m 8 Surprise inleveren
5 december Groep 1 t/m 8 Sinterklaasfeest (kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur)

nieuwsbrief 3 november 2017