Onze school


Het ontstaan van de school
De Prins Alexanderschool is omstreeks 1900 geopend. Het gebouw, waar de school tot 1976 gehuisvest was, staat nog op de hoek van de Ommoordseweg en de Terbregseweg. Als gevolg van de vergrijzing van deze buurt, besloot de Gemeente Rotterdam de school te verplaatsen naar een gebouw in de wijk Ommoord. In de wijk Ommoord is veel plaats voor groen, speelruimte en winkelcentra. Hier maakten we een nieuwe start. Al snel groeide de school uit tot wat ze nu is: een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Onze richting
De Prins Alexanderschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Op grond hiervan heeft de school een democratisch karakter en structuur. Het beleid van de school is er op gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen.

Ons beleid
Onze school is onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs  Rotterdam (BOOR). Deze stichting heeft een strategisch beleidsplan dat onderschreven wordt door alle openbare scholen in Rotterdam. Onze school heeft een schoolplan waarin de richtlijnen uit het strategisch beleidsplan worden gevolgd. In dit document staan de beleidsplannen voor de komende vier jaar opgetekend. Ieder jaar maken wij in de activiteitenkalender bekend hoe de beleidsplannen voor het komend schooljaar eruit zien.