Leerlingen


We bieden hier de mogelijkheid aan leerlingen om handige websites te vinden voor bijvoorbeeld:
Het maken van werkstukken, spreekbeurten, extra reken- en taalspelletjes etc.

Onderbouw algemeen

Kleurplaten                http://www.kleurplaten.nl

Speelzolder                 http://www.speelzolder.com

Sesamstaat                 http://sesamstraat.ntr.nl

Leesplein                    http://www.leesplein.nl

Bovenbouw algemeen:

Schooltelevisie           http://www.schooltv.nl

Het Klokhuis              http://www.hetklokhuis.nl

Het jeugdjournaal     http://jeugdjournaal.nl

Ezelsbruggetjes          http://www.ezelsbruggetje.nl

Leesplein                     http://www.leesplein.nl

Leerzame sites:

Oefenen cito                           http://www.leestrainer.nl

Woorden op tempo lezen    http://www.neo4tx.nl/flits

Woordenschat                        http://www.leestrainer.nl/Woordenschat/vanalleswat.html

Begrijpend lezen                    http://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/index.htm

Verschillende rekenopdrachten  http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/index.htm

Redactiesommen                              http://www.redactiesommen.nl

Tafels oefenen                                   http://www.tafelsoefenen.nl