Ouders


Hier vindt u meer informatie over ouderbetrokkenheid,   Medezeggenschapsraad (MR), Ouderraad (OR) binnen onze school.

Ouderbetrokkenheid

Ouders in de school

Op de Prins Alexanderschool vragen wij regelmatig de hulp van ouders: voorleesouders, ouders die komen helpen bij het knutselen tijdens de creamiddag, ouders die helpen bij de sportdag, ouders die meegaan bij uitstapjes en voor nog veel meer zaken. De leerkracht van uw kind geeft zelf aan waarbij uw hulp gewenst is.

Wij nodigen ouders ook regelmatig uit om te komen kijken naar een viering of een afsluiting van een project.

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 4 enthousiaste ouders en 4 even enthousiaste leerkrachten die zich op een positieve manier bezighouden met beleidszaken betreffende de school. De oudergeleding is een doorgeefluik voor haar achterban, de ouders. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wordt door de ouders van de leerlingen gekozen.

Naast een aantal wettelijke taken, zoals advisering over het formatieplan, jaarplan, zorgplan en jaarverslag houdt de M.R. zich nog met andere zaken bezig die zich afspelen binnen de school. Na de laatst gehouden verkiezingen bestaat de Medezeggenschapsraad vanaf dit schooljaar2015-2016 uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Christel Verbeek

Christine de Kooning

René Vogelaar

Angelo Wijdh

Teamgeleding:

Marcel Dries (groep 8)

Carla Bogaard (groep1/2)

Jeannette in ’t Velt (groep1,2)

Wessel Lugtenborg (groep 7)

Ouderraad

Wie of wat is de stichting ouderraad Prins Alexanderschool?

De OR van de Prins Alexanderschool bestaat uit een aantal enthousiaste moeders en leerkrachten die de school, waar nodig, kunnen helpen met activiteiten binnen school.
Tevens organiseren zij een aantal activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, voorleesontbijt en de schooldisco.

Momenteel bestaat de OR uit 15 moeders en 1 leerkracht.

De OR komt gemiddeld 6x per schooljaar bijeen om te vergaderen. Daarnaast zijn er in de OR werkgroepen die een specifieke activiteit begeleiden; bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstdiner, Pasen, enz. Deze werkgroepen komen gedurende het schooljaar ook nog een aantal keren bijeen.

Mocht u opmerkingen, leuke ideeën of andere dingen hebben, spreek dan één van de moeders aan die in de OR zit. Suggesties zijn altijd welkom!