Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze internetsite van de Prins Alexanderschool. U wordt verzocht de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het gebruik van deze internetsite en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, gaat u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gebruik van deze site

Hoewel de Prins Alexanderschool tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Prins Alexanderschool expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De Prins Alexanderschool garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Eigendomsrechten

De Prins Alexanderschool, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Prins Alexanderschool of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

pexels-photo4