Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

De schoolarts

Het kind wordt door het Centrum Jeugd en Gezin opgeroepen voor een onderzoek als het vijf jaar is. In het jaar dat een kind negen wordt, krijgt het een BMR en DTP prik. Als de leraar twijfel heeft over het functioneren van het kind, is telefonisch advies van de schoolarts mogelijk, een nader gesprek of onderzoek.

Uit onderzoek is bekend dat het met het grootste deel van de jeugd lichamelijk heel goed gaat. De GGD richt zich daarom meer op de ondersteuning van het emotionele, gedrag- en opvoedingsproblemen. De GGD ontwikkelt voor scholen in Rotterdam de Jeugdmonitor. Via vragenlijsten wordt informatie verzamelt bij ouders, leraren en het kind zelf. De vragen gaan bijvoorbeeld over vriendschappen, ingrijpende gebeurtenissen, school en thuis.

pexels-photo4