Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Schoolmaatschappelijk werk

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bij deze wil ik me voorstellen als schoolmaatschappelijk werker op obs Prins Alexander. Mijn naam is  Zeynep Ozturk, ik ben één van de maatschappelijk werkers van het team. Ik ben in dienst bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening  Rijnmond plus (MDRplus).Wij werken op de reguliere basisscholen en voorscholen in de deelgemeente Prins Alexander.

 

Het schoolmaatschappelijk werk  kan ingeschakeld worden wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de leerprestaties van uw kind nadelig beïnvloeden. Ook als u  kampt met financiële problemen of andere praktische problemen kan dat invloed hebben op uw kind. Samen kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen. Door gesprekken met u, de leerkracht en uw kind inventariseer ik de situatie rondom uw kind. Soms is er meer nodig en kan ik  u naar andere hulpverlening doorverwijzen voor de zorg die bij uw kind past. Het Schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening.

De intern begeleider of leerkracht kan u verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk mag u zelf ook contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken via mijn werktelefoon: 06-22832925, tevens ben ik elke maandag op school aanwezig.

Gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. De gesprekken kunnen zowel thuis als op school plaats vinden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ik hoop met mijn diensten een positieve bijdrage te kunnen leveren ter bevordering van de ontwikkeling van uw kind, de ondersteuning aan u als ouders en de school.

Met vriendelijke groet,

Zeynep Ozturk

image1