Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Groep 1/2 Kikkers

Algemene informatie

Groep 1/2 de Kikkers is een gezellige groep waar 25 kinderen in zitten, 12 jongens en 13 meisjes.

Onze juf heet juffrouw Maggy Janneschutz.
Juffrouw Maggy is er van maandag t/m vrijdag.

De kinderen krijgen minimaal drie maal per week gym in het speellokaal en 1 keer om de drie weken in de grote gymzaal. Hiervoor moeten de kinderen  iedere week gymkleding meenemen.

Bij de kleuterbouw wordt er thematisch gewerkt, waarbij alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijze aanbod komen. Denk  hierbij  aan verschillende reken- en taalactiviteiten en het gebruik van divers materiaal. Naast dit alles wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

Ook zijn wij een Early Bird school, wat inhoudt dat de kinderen vanaf het eerste schooljaar Engelse lessen krijgen.

We zijn een ‘Lekker Fit!’ school.

kikkers