Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Groep 3

Algemene informatie

Groep 3 is een gezellige groep waar 30 kinderen in zitten, 20 jongens en 10 meisjes.

Onze juf heet juffrouw Evelien Staneke.
Juffrouw Evelien is er van maandag t/m vrijdag.

De kinderen krijgen gymles op maandag, woensdag en vrijdag. Hiervoor moeten ze iedere week gymkleding en gymschoenen meenemen.
We zijn een ‘Lekker Fit!’ school. De kinderen krijgen driemaal per week fruit en/of groente aangeboden.

De kinderen krijgen de vakken taal (lezen), spelling, begrijpend lezen, Engels, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

3