Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Groep 3a

Algemene informatie

Groep 3a is een gezellige groep waar 17 kinderen in zitten, 8 jongens en 9 meisjes.

Onze juf heet juffrouw Evelien
Juffrouw Evelien is er van maandag t/m vrijdag.

De kinderen krijgen gymles op woensdag, donderdag en vrijdag. Hiervoor moeten ze iedere week gymkleding en gymschoenen meenemen.
We zijn een ‘Lekker Fit!’ school. De kinderen krijgen driemaal per week fruit en/of groente aangeboden.

De kinderen krijgen de vakken taal (lezen), spelling, begrijpend lezen, Engels, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

3