Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Groep 4

Algemene informatie

Groep 4 is een gezellige groep waar 24 kinderen in zitten, 11 jongens en 13 meisjes.

Onze juf heet juffrouw Marie-Claire Latukolan
Juffrouw Marie-Claire is er van maandag t/m vrijdag.

De kinderen krijgen gymles op maandag, woensdag en vrijdag. Hiervoor moeten ze iedere week gymkleding en gymschoenen meenemen.
We zijn een ‘Lekker Fit!’ school. De kinderen krijgen driemaal per week fruit en/of groente aangeboden.

De kinderen krijgen zwemles op donderdag op de volgende data: 24 augustus, 7 september, 21 september, 5 oktober, 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 17 mei, 31 mei,14 juni en 28 juni. Wij zwemmen alleen op de even-weken.
De kinderen krijgen de vakken taal, spelling, (begrijpend) lezen, Engels, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

4