Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Groep 4

Algemene informatie

Groep 4 is een gezellige groep waar 29 kinderen in zitten, 19 jongens en 10 meisjes.

Onze juf heet juffrouw Marie-Claire.
Juffrouw Marie-Claire is er van maandag t/m vrijdag.

De kinderen krijgen gymles op maandag, woensdag. Hiervoor moeten ze iedere week gymkleding en gymschoenen meenemen.
We zijn een ‘Lekker Fit!’ school. De kinderen krijgen driemaal per week fruit en/of groente aangeboden.

De kinderen krijgen zwemles op donderdag in de even-weken.
De kinderen krijgen de vakken taal, spelling, (begrijpend) lezen, Engels, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

4