Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Groep 7/8

Algemene informatie

Groep 7/8 is een gezellige groep waar 30 kinderen in zitten, 10 jongens en 20 meisjes.

Onze meester heet Marcel Dries.
Meester Marcel is er van maandag t/m vrijdag.

Onze juf heet juffrouw Iris Tramper.
Juffrouw Iris is er op dinsdag, woensdag en donderdag.

De kinderen krijgen gymles op woensdag , donderdag  en vrijdag. Hiervoor moeten ze iedere week gymkleding en gymschoenen meenemen.
We zijn een ‘Lekker Fit!’ school. De kinderen krijgen driemaal per week fruit en/of groente aangeboden.

De kinderen krijgen de vakken taal, spelling, (begrijpend) lezen, Engels, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

78