Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Voor ouders

Contact ouders en school
Gedurende een groot deel van de dag is uw kind op school en dus is het voor u van belang te weten wat er gebeurt. Binnen het beleid van de Prins Alexanderschool zijn daarom de
volgende mogelijkheden georganiseerd:

  • Alles wat inhoudelijk op school aan de orde komt is te lezen in het Schoolplan en ligt voor belangstellenden ter inzage bij de directie.
  • Buiten de jaarlijkse schoolgids wordt u van schoolse zaken op de hoogte gehouden via onze nieuwbrief die via de Digiduif wordt verzonden en op de website komt te staan.
  • Via Digiduif houden ook de groepsleerkrachten u op de hoogte van de activiteiten van de school en in de klas.
  • In september is er een informatieavond in elke groep voor alle ouders. Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven over het reilen en zeilen van de groep in het komend jaar. U kunt kennis nemen van lesmethodieken en algemene vragen stellen aan de groepsleerkracht.
  • In het november krijgen de ouders van de leerlingen van groep 8 een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst over het Voortgezet Onderwijs.

Ouders in de school
Op de Prins Alexanderschool vragen wij regelmatig de hulp van ouders: voorleesouders, ouders die komen helpen bij het knutselen tijdens de creamiddag, ouders die helpen bij de
sportdag, ouders die meegaan bij uitstapjes en voor nog veel meer zaken. De leerkracht van uw kind geeft zelf aan waarbij uw hulp gewenst is. Wij nodigen ouders ook regelmatig uit om te komen kijken naar een viering of een afsluiting van een project.

pexels-photo4