Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

pexels-photo3

Verlofregeling voor leerlingen

De leerplichtige leeftijd voor leerlingen is 5 jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen moet u dus verlof aanvragen.

Bij de beoordeling van een verlofaanvragen houden we onze school de volgende richtlijnen aan :

Verlof voor bezoek aan huisarts, tandarts, specialist of therapeut:

Het is voldoende als u het bezoek telefonisch of schriftelijk meedeelt aan de leerkracht of de schoolleiding. We gaan ervan uit dat u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd maakt. Dat lukt niet altijd. Als de afspraak toch onder schooltijd valt, dan dient u uw kind op school te komen ophalen of na het bezoek weer terug te brengen.

pexels-photo4
pexels-photo3

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen, e.d. :

Dit verlof vraagt u aan via een verlofformulier, dat op school verkrijgbaar is. Wij kunnen zo de afwezigheid van uw kind verantwoorden aan de inspectie en de leerplichtambtenaar. U krijgt in principe voor dit verlof altijd toestemming met een maximum van totaal 10 dagen per schooljaar.

Download aanvraagformulier

Verlof voor vakanties

Buiten de schoolvakanties geven we slechts in uitzonderingsgevallen toestemming voor vakantieverlof. Een verzoek voor vakantieverlof moet ten minste 6 weken voor aanvang van het gevraagde verlof schriftelijk worden ingediend bij de schoolleiding. Dit geldt ook voor kinderen die feitelijk nog niet leerplichtig zijn. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, als zij eenmaal op school zitten, het hele programma volgen. Juist ook de dagen rond het weekend en vlak voor en na een vakantie.

Is het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders(bijvoorbeeld horeca of agrarische sector) slechts mogelijk om buiten de schoolvakanties weg te gaan dan kunt u minimaal twee maanden van tevoren bij de directeur een verzoek om vakantieverlof indienen. U moet dan ook een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt.

Dit vakantieverlof mag :

  • Slechts één keer per jaar worden verleend;
  • Niet langer duren dan tien schooldagen;
  • Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Wanneer u bezwaar maakt tegen het besluit van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, dan kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

In de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar mag er nimmer verlof worden gegeven voor vakanties.

pexels-photo4