Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Aanmelding

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze school! Graag geven we u wat meer informatie over onze aanmeldprocedure.

Aanmelding 4 jarige.

Ouders, die instemmen met de identiteit en visie van de school kunnen hun kind aanmelden op onze school. Die aanmelding vindt plaats na een informatieochtend en rondleiding door de school met de directeur. U ontvangt tijdens deze informatieochtend het inschrijfformulier die u kunt invullen en inleveren bij de school.

Als uw kind ingeschreven staat dan nodigen we u uit voor een intake-gesprek. Dit is bij de intern begeleider. Tevens ontvangt verdere informatie over de wenmomenten en in welke groep uw kind start. Tijdens de wenmomenten kunnen de kinderen alvast kennis maken met hun leerkracht, de andere kinderen en het reilen en zeilen op school. Kinderen die vlak voor of in een vakantie jarig zijn, vragen wij meestal te starten na de vakantie. Van nieuwe leerlingen verwachten wij dat zij zindelijk zijn.

Onze informatieochtenden zijn gepland op onderstaande data.

Aanmelden overige leerlingen

Ook oudere kinderen kunnen ook worden aangemeld op onze school. Hier is sprake van bij bijvoorbeeld een verhuizing. Met de informatie vanuit de vorige school bekijken wij of wij het onderwijs kunnen bieden wat uw kind nodig heeft en goed te kunnen aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling.
Omgekeerd zullen ook wij informatie verstrekken, in de vorm van een zgn. 'onderwijskundig rapport' aan een ontvangende school als één van onze leerlingen vertrekt. Kinderen van 'buurt'-scholen nemen we alleen aan na uitvoerig onderling overleg en afstemming.

 

Heeft u nog geen kennismakingsgesprek gehad? Klik dan op 'Kennismaken'.

 

Kennismaken
pexels-photo4