Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Ouderraad

OUDERRAAD obs Prins Alexander

Wij zijn 14 enthousiaste ouders die  samen met 2 leerkrachten van de school de OR vertegenwoordigen.

Jaarlijks organiseren wij o.a. het sinterklaasfeest, de paasviering, de kerstviering en de dagvierdaagse.

Vijf keer per jaar vergaderen wij met elkaar waarin we alle zaken rondom de feestelijke activiteiten bespreken.

Daarnaast vergaderen de diverse werkgroepen waarin een afvaardiging vanuit de OR zit ook een aantal keer in de aanloop naar een feestelijke activiteit toe.

Heeft u leuke ideeën, opmerkingen of vindt u het leuk om mee te denken in de OR en feestelijke activiteiten voor de kinderen te organiseren? In de hal, tegenover de hoofdingang vindt u een fotolijst met alle OR-ouders. Spreekt u ons dan gerust aan!

pexels-photo4
pexels-photo3

Ouderbijdrage

Bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse ouderbijdrage aan de OR.

De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting voor komend schooljaar. De ouderbijdrage voor een schooljaar is vastgesteld op € 60,- per kind.

Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnr NL28INGB0004338132,  t.a.v Stichting Ouderraad Prins Alexanderschool, Rotterdam.

Ouders kunnen contact met het schoolbestuur opnemen met vragen met betrekking tot de betaling van de ouderbijdrage.