Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Ouderraad

Het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt, de schoolreis, sportdag, Voorleesontbijt e.d.  Deze en nog veel meer leuke activiteiten worden georganiseerd door de Ouderraad (OR) van de Prins Alexanderschool in samenwerking met de leerkrachten.

De OR bestaat uit een aantal enthousiaste ouders (moeders) en een leerkracht. De gehele OR komt gemiddeld 6x per schooljaar bijeen om alle zaken te bespreken. Daarnaast vergaderen diverse werkgroepen voor een specifieke activiteit een aantal keer. In de hal, tegenover de hoofdingang vindt u een fotolijst met alle OR-moeders. Mocht u opmerkingen of leuke ideeën hebben, spreek dan één van de ouders aan.

OUDERRAAD PRINS ALEXANDERSCHOOL

Wij zijn 14 enthousiaste moeders die  samen met 2 leerkrachten van de school de OR vertegenwoordigen.

Jaarlijks organiseren wij o.a. het sinterklaasfeest, de paasviering, de kerstviering en de dagvierdaagse.

Vijf keer per jaar vergaderen wij met elkaar waarin we alle zaken rondom de feestelijke activiteiten bespreken.

Daarnaast vergaderen de diverse werkgroepen waarin een afvaardiging vanuit de OR zit ook een aantal keer in de aanloop naar een feestelijke activiteit toe.

Heeft u leuke ideeën, opmerkingen of vindt u het leuk om mee te denken in de OR en feestelijke activiteiten voor de kinderen te organiseren? Spreekt u ons dan gerust aan!

pexels-photo4
pexels-photo3

Ouderbijdrage

Bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse ouderbijdrage aan de OR.

De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting voor komend schooljaar. De ouderbijdrage voor een schooljaar is vastgesteld op € 60,- per kind.

Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnr NL28INGB0004338132,  t.a.v Stichting Ouderraad Prins Alexanderschool, Rotterdam. Komt uw kind na de schoolreis op school dan bedraagt de bijdrage €30,- per kind.

Ouders kunnen contact met het schoolbestuur opnemen met vragen met betrekking tot de betaling van de ouderbijdrage.