Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

De visie van de school

Obs Prins Alexander is een school voor openbaar regulier basisonderwijs, waar kinderen van 4 tot 12 jaar met elkaar samenleven en -leren. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Het is een onderwijsvorm zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Het beleid van de school is erop gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor al onze leerlingen. Met als doel van onze leerlingen democratische Rotterdammers te maken.

Onze kernwaarden vormen de basis voor wie we zijn. Onze kernwaardes zijn leidend voor de toekomst en de keuzes die we maken.

Onze kernwaarden:

  • Kwaliteit en talentontwikkeling
  • Veiligheid en rust
  • Gezondheid en sportiviteit
  • Omgevingsbewustzijn (burgerschap)

     

Onze schoolambities liggen op het behalen van bovengemiddelde resultaten op het gebied van taal en rekenen in combinatie met een grote waardering van onze leerlingen op de veiligheidsbeleving (stabiliteit en burgerschap). We staan voor kwalitatief goed onderwijs voor al onze leerlingen. Dat resulteert in kansen, het aanboren van hun talenten en zorgen dat ze sociaal, cognitief en creatief uitgedaagd worden; nu en in de toekomst.

pexels-photo4