top of page

Onze missie en visie

Obs Prins Alexander is een school voor openbaar regulier basisonderwijs, waar kinderen van 4 tot 12 jaar met elkaar samenleven en samen leren. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Het is een onderwijsvorm zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Het beleid van de school is erop gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor al onze leerlingen. Met als doel van onze leerlingen democratische Rotterdammers te maken. We geloven in de kracht van ons onderwijs en daarmee onze strategische rol in de samenleving. 

 

Goed taal- en rekenonderwijs en talentontwikkeling beschouwen wij als de succesfactoren in het bieden van gelijke kansen aan leerlingen. Daarnaast helpt ons onderwijs de leerling om zichzelf, de ander en de samenleving in Rotterdam te ontdekken. Onze kernwaarden vormen de basis voor wie we zijn. Onze kernwaarden zijn leidend voor de toekomst en de keuzes die we maken.

 

Onze kernwaarden:

  • Veiligheid en rust

  • Kwaliteit en talent

  • Gezondheid en sportiviteit

  • Omgevingsbewustzijn en burgerschaponderwijs

 

De schoolambities richten zich op het behalen van bovengemiddelde resultaten op het gebied van taal en rekenen in combinatie met een grote waardering van onze leerlingen op de veiligheidsbeleving en burgerschap. 

bottom of page