top of page

Ouderraad en medezeggenschapsraad

Op obs Prins Alexander hebben we een actieve ouderraad. Dit is een enthousiaste groep ouders binnen onze school die verschillende activiteiten organiseren.

Ook hebben wij een actieve medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De MR bespreekt jaarlijks de begroting en de beleidsplannen van de directie, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school en bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement. 

De MR heeft het recht de directie te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, de formatie, het jaarplan of bijvoorbeeld over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

 

De notulen van de MR zijn voor u hieronder beschikbaar:

Naar MR Notulen 2023/2024
bottom of page