top of page

Burgerschap

Op onze lesroosters en op onze rapporten zult u dit vak niet tegenkomen maar het vormt wel de rode draad in ons onderwijs. Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij actief burgerschap gaat het om doen. Een actieve burger, hoe jong ook, heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daaraan een actieve bijdrage te leveren. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Niet als een apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. 

 

Cultuuronderwijs

Op school volgen wij het cultuurtraject van KCR. In de praktijk betekent dit dat iedere groep een aantal keer per jaar in contact komt met verschillende Rotterdamse culturele partijen. 

KCR zet zich actief in voor cultuuronderwijs op Rotterdamse scholen. Dit doen ze door scholen en culturele partijen met elkaar te verbinden. Langs deze weg kunnen kunst en cultuur een waardevolle rol gaan spelen in het leven van Rotterdamse kinderen en jongeren. Ze kunnen erdoor gestimuleerd worden om steeds opnieuw naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Ze kunnen hun creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen. En ze leren de vaardigheden waarmee ze zich kunnen bewegen in een dynamische, superdiverse stad als Rotterdam. 

Maatschappelijke projecten

Op onze school maken we ook ruimte voor projecten en/of lessen met een maatschappelijk thema. Zo heeft onze groep 8 al twee jaar op rij mee gedaan aan het 'Plastic Whale' project. Een initiatief vanuit de gemeente Rotterdam waarbij kinderen bewust gemaakt worden van het groeiende probleem rondom 'zwerfplastic'. Naast lessen in de klas zijn de kinderen ook daadwerkelijk plastic gaan vissen op de Rotte. Samen met de klas bedachten ze daarna een idee om zwerfplastic in en om de school te verminderen. Daarvan maakten zij twee jaar op rij een leuk filmpje om het idee te presenteren. De filmpjes kunt u hieronder bekijken. 

bottom of page