top of page

Het team

Het schoolteam van obs Prins Alexander bestaat uit 20 vaste medewerkers. Om de onderwijskundige ambities en de doelen die de school zichzelf stelt te realiseren is het belangrijk dat we continu in ontwikkeling blijven. Dat vraagt om een professionele en lerende cultuur. Hierin speelt iedere medewerker een belangrijke rol. 

 

De school biedt een werkplek voor stagiaires van verschillende stromingen binnen verschillende opleidingen. Voor de begeleiding van studenten is de mentor of coach de aangewezen persoon. Deze mentor heeft minimaal twee jaar onderwijservaring. Daarnaast heeft op school ook de intern begeleider de taak van opleidingscoördinator. Deze is verantwoordelijk voor de ontvangst en de indeling van de studenten en de contacten met de pabo. 

 

Foto team.

teamfoto 2023.jpg
bottom of page