top of page

Aanmelden

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. Wij adviseren u uw kind, als het 3 jaar of ouder is, aan te melden op onze school. Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.
 

Zorgplicht


Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is.  
    Soms is het aantal aanmeldingen hoger dan het aantal plekken op onze school. Wij hanteren een maximum aantal leerlingen van 28 in de groep. Wij willen de juiste zorg aan iedere leerling kunnen bieden.
     

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders
een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen of blijkt dat de informatie onjuist is, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.
 

Wendagen


Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind 4 weken voordat het 4 jaar wordt bij ons op school een aantal dagdelen komen wennen. De kleuterleerkracht neem hiervoor contact met u op.
 

Informatie aanmelden zij-instroom


Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1. In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Neem contact op

Bedankt voor de inzending!

Uw kind is 4 jaar of ouder

Is uw kind ouder dan 4 jaar en al schoolgaand dan nodigen we u uit om contact op te nemen via de mail of telefonisch. We zullen dit dan verder met u bespreken. Onze contactgegevens kunt u vinden onder het tabblad contact.

bottom of page