top of page

Talentontwikkeling 

Naast onze focus op de basisvaardigheden taal en rekenen streven we naar een school waar alle leerlingen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. Binnen onze kernwaarden staat naast onderwijskwaliteit dan ook talentontwikkeling centraal. Met als doel ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op wat onze leerlingen in deze samenleving nodig hebben. 

 

De rol van de leerkracht ligt bij talentontwikkeling in het signaleren, ondersteunen en begeleiden van talenten en interesses van het kind. Een taal- of leerachterstand, een gebrek aan zelfvertrouwen of het ontbreken van persoonlijke aandacht kan een talent goed verstoppen. Daarom is het wegwerken van achterstanden en obstakels en het stimuleren van zelfvertrouwen ook een onderdeel van talentontwikkeling binnen ons onderwijs. Want hoewel iedereen talenten heeft, zijn deze niet altijd direct zichtbaar.

bottom of page