Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Slide One
Slide One

Leerlingen

Voor ouders

Hier vindt u meer informatie over ouderbetrokkenheid,   Medezeggenschapsraad (MR), Ouderraad (OR) binnen onze school.

Meer info

Nieuwe ouders

Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Meld u aan voor een kennismakingsgesprek!

 

Meer info

We bieden hier de mogelijkheid aan leerlingen om handige websites te vinden bijvoorbeeld, Tafels oefenen, Redactiesommen en Citotrainer

Meer info

Social Schools

Social Schools is ons digitale communicatieplatform voor al onze ouders/verzorgers en medewerkers. Door op de link te klikken wordt u direct doorgestuurd naar Social Schools.

School

De Prins Alexanderschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Het is een onderwijsvorm zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Op grond hiervan heeft de school een democratisch karakter en structuur. Het beleid van de school is erop gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen.

Op de Prins Alexanderschool zorgen we voor een pedagogisch didactisch klimaat, dat gebaseerd is op orde, rust en regelmaat. Evenals duidelijke schoolregels.

De school werkt met een continurooster.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag zijn de lestijden van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag is de lestijd van 8.30 uur tot 12.15 uur. 10 minuten voor aanvang gaan de deuren open.