Ouders

Hier vindt u meer informatie over ouderbetrokkenheid,   Medezeggenschapsraad (MR), Ouderraad (OR) binnen onze school. Ouderbetrokkenheid Ouders in […] Lees Meer

Nieuwe Ouders

Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Kom langs voor een kennismakingsgesprek! Liefst tijdens schooluren, dan […] Lees Meer

Leerlingen

We bieden hier de mogelijkheid aan leerlingen om handige websites te vinden voor bijvoorbeeld: Het maken van […] Lees Meer

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Daar hoort een foto bij.  


Lees Verder

Vandaag hebben wij onze certificaat leescoordinator in ontvangst mogen nemen.  


Lees Verder

ouder kind challenge op 24 juni bij outdoor valley. het was een heerlijke dag met zo’n 150 kinderen en hun ouders van lekker fit scholen uit prins Alexander en zevenkamp. en waren leuke activiteiten te doen. Zo kon je een bij aankomst een speurtocht doen, en daarna werden er vlotten gebouwd, kanogevaren en kon je boogschieten […]


Lees Verder

Vrijdagmiddag 3 juli hebben de groepen 3 t/m 7 een watergevecht gehouden. (inclusief de juffen!) Dolle (water) pret…


Lees Verder

Geachte ouder/ verzorgers, Het schooljaar is weer begonnen. Wij als team zijn er weer helemaal klaar voor en wensen leerlingen en ouders een fijn en succesvol leerjaar toe! Vrijdag 28 augustus willen we het schooljaar met alle kinderen openen met een Warming-Up. De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht, bij de bel […]


Lees Verder

Verslag MR vergadering 17 maart 2015 Op de MR vergadering zijn een aantal zaken aan de orde geweest. Hierbij een kort verslag Naast de MR leden aanwezig : Ankie de Haas. Bovenschools manager van BOOR Om een aantal vragen te beantwoorden over “Notitie kleine scholen”, Invalproblematiek en late vaststelling van de formatie. BOOR wil leegstand […]


Lees Verder

Geachte ouders/verzorgers Hier is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We wensen u namens het team een hele fijne vakantie en hopen u weer gezond en wel terug te zien op maandag 24 augustus 2015. De vakanties,  roostervrije dagen en studiedagen zijn inmiddels vastgesteld, hier onder het overzicht. VAKANTIEROOSTER 2015-2016 Herfstvakantie                 19 oktober 2015               […]


Lees Verder