top of page

Ons onderwijs

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen bieden wij, waar mogelijk, onderwijs op maat. Hierbij gaan wij uit van verschillen tussen leerlingen (adaptief onderwijs). We werken vanuit het directe instructiemodel. Deze manier van werken is zo georganiseerd dat alle kinderen tegelijkertijd met hetzelfde lesdoel bezig zijn, op hun eigen niveau. Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het directe instructiemodel rekening mee gehouden. Er zit veel structuur in de lessen. Op obs Prins Alexander volgen we bij iedere les de stappen zoals beschreven in dit instructiemodel en vullen dit aan door constant ons handelen te evalueren. We werken handelingsgericht. 

We staan voor een pedagogisch didactisch klimaat, dat gebaseerd is op orde, rust en regelmaat. Evenals duidelijke schoolregels en klassenregels. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen.

 

Meer informatie over ons onderwijs kunt u o.a. vinden in onze schoolgids. Via onderstaande link kunt u deze downloaden. De schoolgids is een document dat jaarlijks wordt vastgesteld voor het komende schooljaar. U vindt in de schoolgids de meest actuele informatie over de school. Wilt u graag een papierenversie? Dan kunt u deze bij onze conciërge komen ophalen. Wij wensen u veel leesplezier! 

Naast de schoolgids schrijven wij ieder jaar ook een jaarplan. Daarin beschrijven we onze doelen voor aankomend schooljaar. U kunt het jaarplan opvragen bij de directie van de school. 

bottom of page